Terug naarĀ archief

Verhuizing naar de Vredebergkerk

Met ingang van het seizoen 2015-2016 zullen de concerten niet meer in de Raadzaal plaats vinden maar in de Vredebergkerk.
De Raadzaal is 's-avonds niet meer beschikbaar zodat het Bestuur heeft moeten uitkijken naar een nieuwe locatie. Deze is gevonden in de Vredebergkerk op korte afstand van de Raadzaal.
De Stichting Raadzaalconcerten Renkum bestaat op dit moment ruim 28 jaar. De Stichting dankt haar naam aan de plaats waar de concerten worden gehouden, de Raadzaal van het gemeentehuis van Renkum te Oosterbeek. Zeer recent kreeg het bestuur van de gemeente Renkum te horen dat het college van B&W voornemens is om alle niet- bestuurlijke activiteiten te weren uit het gemeentehuis. Uit het gesprek dat het bestuur hierover met de gemeente heeft gevoerd is duidelijk geworden dat dit voornemen op korte termijn ook consequenties heeft voor de Raadzaalconcerten. Dit heeft ertoe geleid dat bestuur onder het motto 'niet afwachten maar handelen' direct op zoek is gegaan naar een vervangende locatie. Inmiddels is deze locatie gevonden en vastgelegd; vanaf het volgend seizoen zullen de concerten plaatsvinden in de Vredebergkerk aan de Van Toulon van der Koogweg 3, eveneens in Oosterbeek. In de Vredebergkerk blijkt het mogelijk te zijn om alle ingrediƫnten die zo kenmerkend zijn voor onze serie terug te zien: de donderdagavond als vaste concertavond, een locatie in het centrum van het dorp met voldoende parkeerruimte en de aanwezigheid van het openbaar vervoer. De kerk beschikt over een gelijkvloerse entree. Verder zijn wij als bestuur van mening dat deze locatie ons de mogelijkheid biedt dezelfde herkenbare en toegankelijke programmering te kunnen aanbieden die u van ons gewend bent. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, met u, na enkele concerten gewend zullen zijn aan de nieuwe situatie en onze draai weer gevonden zullen hebben. Samen kunnen wij dan uitkijken naar november 2016, het moment dat wij ons 30 jarig bestaan van de concertserie gaan vieren!