Terug naar archief

ANBI status

De Stichting Raadzaalconcerten heeft de ANBI-status aangevraagd om de teruglopende subsidiestromen op te gaan vangen. Per 1 januari 2014 is de Waarderingssubsidie van de Gemeente Renkum beëindigd en per 1 januari 2015 de Activiteitensubsidie. Deze subsidies vormen een wezenlijke bijdrage aan de inkomsten van de Stichting.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI worden aangewezen, kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen.
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting:
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek (zie hieronder).

Culturele ANBI
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u ook op: www.belastingdienst.nl.