Terug naar recensies
Foto: Rindert Keestra

Trombone Kwartet verrast publiek

OOSTERBEEK - In het kader van de Vredeberg Kamermuziekserie vond donderdagavond een verrassend Nieuwjaarsconcert plaats. Vier trombonisten maakten een reis door de muziekgeschiedenis van 1500 tot heden. Zij vormen het Nederlands Trombone Kwartet: Herman Nass, alt en tenortrombone, evenals Christian Ansink en Hugo van der Wedden en Dick Bolt, bas-en contrabastrombone.

En opeens klinken er vanaf het balkon welluidende klanken: muziek van C. Schuijt ( 1557-1616. Het is alsof je bij een middeleeuws kasteel ondergedompeld wordt met bazuingeschal. Dan lopen de musici al spelend naar het podium met een bekend stuk van J. Sweelinck 'Mein junges Leben hat ein End'. De musici geven om de beurt een toelichting over de compositie en over het instrument. Qua timbre ligt de trombone dicht bij de menselijke stem. Koorpartijen in oratoria worden vaak verdubbeld door de trombonegroep. Christian: ,,De stukken die vandaag gespeeld worden vinden we zelf het leukst."

Na de pauze volgt een aantal boeiende composities van ondermeer Bach, Van Beethoven en Debussy. Opvallend is de prachtige klankbalans en virtuositeit. Wie zich verder wil verdiepen in de ontwikkeling van het instrument kan kijken op trombones.nl onder het kopje historie. Aan deze site werkte o.a. trombonist Dick Bolt mee. Interessant is te lezen dat in Ferrara, Italië, de nonnen in het Santa Vito klooster 'kornetten en trombones, de allermoeilijkste instrumenten, met zoveel gratie zo welluidend en met de juiste intonatie bespeeld worden'. In veel vrouwenkloosters werden tenor- en bastrombones ingezet, omdat er geen lage stemmen beschikbaar waren. Om nog even de trombone in het licht te zetten dichtte Philippo Oriolo: 'Daar was een trots en edel koor van blazers, zo rechtschapen en oprecht dat David er gewoontjes bij zou lijken..Ook anderen speelden met hen samen op fluiten en trombones, zo mooi dat er nooit eerdere zo'n harmonie werd gehoord. Onder hen was een zekere Zacaria wiens trombone zulke zoete tonen naar de hemel stuurde dat de cherubijnen en de tronen ervan mee genoten.'  

Maria Koster