Privacyverklaring Stichting Kamermuziek Oosterbeek


Stichting Kamermuziek Oosterbeek hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar abonnementhouders, bestellers van toegangskaarten, vrijwilligers, sponsors en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Stichting Kamermuziek Oosterbeek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Stichting Kamermuziek Oosterbeek, Molenweg 39, 6862 HN Oosterbeek.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Stichting Kamermuziek Oosterbeek verwerkt persoonsgegevens van haar abonnementhouders, bestellers van toegangskaarten, vrijwilligers en zakelijke relaties voor de uitvoering van haar missie, het organiseren van kamermuziekconcerten. Daarnaast verzamelen wij deze gegevens om onze administratie te kunnen beheren volgens financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen. De verzamelde gegevens zijn: naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
Wanneer u zich als bezoeker van de website aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek, ontvangt u ongeveer 5x per jaar een e-mail met nieuwsberichten. U kunt zich hier op elk gewenst moment voor afmelden via de afmeld-button onderin elke nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden
Stichting Kamermuziek Oosterbeek verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen en deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Wanneer u een bestelformulier op de website invult, een papieren bestelformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt niet langer dan nodig en zorgen wij ervoor dat deze op zorgvuldige wijze worden verwijderd en vernietigd. Ook uw digitale persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons uitgangspunt is om persoonsgegevens te verwijderen zodra wij deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw persoonsgegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Gebruik van Cookies
Op de website van Stichting Kamermuziek Oosterbeek wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn bestandjes die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer. De volgende cookies worden gebruikt:
Technische en functionele cookies
Zonder deze cookies is de website functioneel niet bruikbaar (inloggen of bijvoorbeeld een formulier invullen zou anders niet mogelijk zijn).
Analytische cookies
Google Analytics cookies worden gebruikt voor het genereren van algemene statistieken om het bezoek aan de website te analyseren en het verkrijgen van inzage hoe de website wordt gebruikt door het publiek.
Het staat bezoekers vrij om cookies uit te schakelen via de browser. Houd u er dan wel rekening mee dat het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt.

Links naar websites van derden
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacyverklaring te lezen van de website die u via onze website bezoekt.

Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Stichting Kamermuziek Oosterbeek verzamelt en deze laten corrigeren en verwijderen. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid een klacht bij ons in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Kamermuziek Oosterbeek of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen of opmerkingen over Privacyverklaring
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacyverklaring of over hoe Stichting Kamermuziek Oosterbeek omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:
Stichting Kamermuziek Oosterbeek
Molenweg 39
6862 HN Oosterbeek