ANBI

  Naam instelling   Stichting Kamermuziek Oosterbeek
 
  RSIN   0084 05 669
 
  Contactgegevens
  - Correspondentieadres
  - Telefoonnummer
  - Email
 
Molenweg 39, 6862 HN  Oosterbeek
026-443 74 37
info@kamermuziekoosterbeek.nl
 
  Doelstelling  Lees hier meer over de doelstelling van de Stichting.
 
  Beleidsplan  Lees hier meer over het meest recente beleidsplan van de Stichting.
 
  Bestuurssamenstelling  Klik hier voor de bestuurssamenstelling.
 
  Beloningsbeleid  Zowel medewerkers als bestuursleden werken op vrijwillige basis. Zij ontvangen hier geen vergoeding voor. Eénmaal per jaar wordt er een gezamenlijke activiteit gepland.
 
  Verslag  Lees meer over de uitgeoefende activiteiten in ons jaarverslag.
 
  Financiële verantwoording  Lees meer hierover in de jaarrekening .